Tiesitkö tämän Keskustasta?

Suomen Keskusta (yleiskielessä keskusta, lyh. Kesk., ruots. Centern i Finland) on suomalainen poliittiseen keskustaan kuuluva puolue. Keskusta kuuluu liberaalipuolueiden kansainväliseen järjestöön Liberal Internationaliin.

Puolueen voidaan katsoa syntyneen vuonna 1906, jolloin perustettiin Suomen Maalaisväestön Liitto sekä Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalainen Maalaisliitto, jotka yhdistyivät vuonna 1908 Maalaisliitoksi. Vuonna 1965 nimeksi muutettiin Keskustapuolue. Vuonna 1988 otettiin käyttöön nykyinen nimi Suomen Keskusta.

Keskustalaisia presidenttejä ovat olleet Lauri Kristian Relander, Kyösti Kallio sekä Urho Kekkonen.

Keskustan paikallinen toiminta tapahtuu paikallisyhdistyksissä, joita Lopella on kuusi. Kuntatasolla toimii Lopen Keskustan kunnallisjärjestö. Seutukuntatasolla Keskustalla on 21 piirijärjestöä, joista Loppi kuuluu Etelä-Hämeen piiriin.

Keskustan puoluekokoukselle kuuluvaa valtaa puoluekokouksien välisenä aikana käyttää puoluevaltuusto. Puoluevaltuustossa ovat edustettuina kaikki Keskustan 21 piirijärjestöä. Niiden lisäksi Keskustanaisilla, Keskustanuorilla, Keskustaopiskelijoilla, Keskustan lehtimiehillä ja puolueen eduskuntaryhmällä on omat edustajansa. Puoluevaltuustossa on yhteensä 31 jäsentä.

Katso myös : www.keskusta.fi

(Lähde: Wikipedia ja Lopen Keskusta)