Lopen Keskustanaiset talkootyössä

Lopen Keskustan kunnallisjärjestö ja paikallisyhdistykset

Lopen Keskustan kunnallisjärjestö johtaa keskustalaista poliittista toimintaa Lopella. Sillä on seitsemän paikallisyhdistystä: Kirkonkylän py, Kormu-Launosten py, Läyliäisten py, Pilpalan py, Sajaniemen py, Topeno-Ourajoen py sekä Vojakkalan py. Lisäksi Lopella toimii Keskustanaisten Lopen yhdistys.

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää jäseniään ja kannattajiaan, jotka haluavat yhdessä edistää oman asuinalueensa, kotikuntansa  tai valtakunnan tason kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti.

Paikallisyhdistys pitää yhteyttä jäseniinsä ja kannattajiinsa sekä alueelta valittuihin luottamushenkilöihin ja voi esimerkiksi järjestää koulutusta jäsenilleen. Lisäksi paikallisyhdistys valitsee edustajansa kunnallisjärjestön ja piirin kokouksiin, puoluekokoukseen sekä muiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus ja voi asettaa ehdokkaita ja osallistua kunnallisvaaleihin.