Tule mukaan Keskustan toimintaan!

Puolueen jäsenenä sinulla on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa Keskustan toimintaan. Vain jäsenillä on mahdollisuus olla päättämässä puolueen tavoitteista, johtohenkilöistä ja edustajista eri tehtäviin omassa kunnassa, seutukunnalla tai valtakunnallisesti.

Jäsenenä sinulla on oikeus - osallistua puolueen kokouksiin ja tapahtumiin - käyttää puheenvuoroja ja äänestää oman paikallisyhdistyksesi kokouksessa - osallistua puolueen jäsenäänestyksiin, joita voidaan järjestää esimerkiksi valittaessa ehdokkaita vaaleihin.

Sinut voidaan valita oman paikallisyhdistyksesi edustajaksi kunnallisjärjestön tai piirijärjestön kokoukseen tai puoluekokoukseen, joissa voit edelleen tulla valituksi muihin päättäviin elimiin. Voit asettua ehdolle vaaleissa ja sinut voidaan valita puolueen edustajaksi erilaisiin luottamustoimiin.

Jäsenet - samoin kuin vaaleissa kaikki kansalaiset - ovat tasa-arvoisimpia äänestystilanteissa, jokaiselle on yksi ääni. Vaikutusvaltaisiin ja näkyviin tehtäviin on yleensä vain yksi tie - aktiivisuus. Se palkitaan, jos ajatuksesi ja toimintasi herättää luottamusta ja kannatusta muiden jäsenten silmissä.

Toiminta Keskustassa tarjoaa monia väyliä tutustua ihmisiin, osallistua keskusteluihin ja väittelyihin, kouluttautua ja monipuolistaa yhteiskunnallista tietämystään. Puoluetoiminnassa riittää myös käytännön työtä - eniten vaalien alla, mutta paljon myös niiden välillä. Puoluetoiminta on monipuolista sosiaalista toimintaa - ja monessa suhteessa samanlaista kuin muissakin järjestöissä. Puolueessa on lähin mahdollinen yhteys vaikuttajiin ja suorimmat vaikutusmahdollisuudet.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Keskustan jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka hyväksyy Keskustan periaatteet.

Kuinka jäseneksi liitytään?

Jäseneksi hakeutuminen onnistuu ottamalla yhteyttä suoraan oman alueesi paikallisyhdistysten vastuuhenkilöihin, Etelä-Hämeen piiritoimistoon tai vaikka lähettämällä jäseneksi ilmoittautumiskaavake Keskustan verkkosivuilta.

Puolueen jäsen kuuluu joko johonkin Lopen Keskustan kuudesta paikallisosastosta tai johonkin puolueen valtakunnallisen jäsenjärjestöjen osastoon. Näitä valtakunnallisia jäsenjärjestöjä ovat Nuoren Keskustan Liitto, Keskustan Opiskelijaliitto ja Suomen Keskustanaiset sekä Keskustan Lehtimiehet.

Tutustu toimintaamme, ota yhteyttä ja liity joukkoon!

keskusta.loppi@gmail.com

Mitä on politiikka?

Politiikka ei ole vain yhteisten asioiden hoitoa vaan se on arvojen pohjalta tehtäviä valintoja ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Puolueet ovat yhteiskunnallisista arvoista ja tavoitteista yhdensuuntaisesti ajattelevien ihmisten yhteenliittymiä.

Puolueita tarvitaan, koska yksin ei demokratiassa voi päättää. Puolueet ovat kansanvallan välineitä. Ne pyrkivät saamaan ajatuksilleen ja ehdokkailleen kannatusta vaaleissa, jotta niiden edustamat arvot ja päämäärät heijastuisivat mahdollisimman voimakkaasti lainsäädäntöön, kuntien palveluihin ja muuhun päätöksentekoon.Poliittisen puolueen kautta osallistuminen asioiden ajamiseen on yleensä tehokkaampaa kuin järjestäytymättömien kansalaisryhmien toiminta.

Keskusta korostaa yhteiskunnassa yleensä ja omassa toiminnassaan kansanvaltaisuutta. Keskustalaisen näkemyksen mukaan kansanvalta toimii parhaiten, kun mahdollisimman moni kansalainen osallistuu itse yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan. Siksi Keskusta kutsuu jokaista kannattajaansa mukaan myös puolueen toimintaan ja sen jäseneksi.